gume

uma ili kaučuk (Prirodna gumaIndijska guma) je elastomer (elastični ugljovodonični polimer) koji je originalno izveden iz lateksa, mlečnog koloida koga proizvode neke biljke. Na biljkama se napravi zarez u kori. Lepljivi, mleku slični lateks se sakuplja i potom prerađuje u gumu. Prečišćena forma kaučuka je polizopren, koji se može proizvesti i sintetičkim putem. Prirodna guma se ekstenzivno korРезултат слика за gume sastavisti u mnogobrojnim proizvodima. Ona jeРезултат слика за gume sastav normalno veoma rastegljiva, fleksibilna i izuzetno