Četvrtak, Maj 25, 2017

gume

uma ili kaučuk (Prirodna gumaIndijska guma) je elastomer (elastični ugljovodonični polimer) koji je originalno izveden iz lateksa, mlečnog koloida koga proizvode neke biljke. Na biljkama se napravi zarez u kori. Lepljivi, mleku slični lateks se sakuplja i potom prerađuje u gumu. Prečišćena forma kaučuka je polizopren, koji se može proizvesti i sintetičkim putem. Prirodna guma se ekstenzivno korРезултат слика за gume sastavisti u mnogobrojnim proizvodima. Ona jeРезултат слика за gume sastav normalno veoma rastegljiva, fleksibilna i izuzetno 

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me