gume

uma ili kaučuk (Prirodna gumaIndijska guma) je elastomer (elastični ugljovodonični polimer) koji je originalno izveden iz lateksa, mlečnog koloida koga proizvode neke biljke. Na biljkama se napravi zarez u kori. Lepljivi, mleku slični lateks se sakuplja i potom prerađuje u gumu. Prečišćena forma kaučuka je polizopren, koji se može proizvesti i sintetičkim putem. Prirodna guma se ekstenzivno korРезултат слика за gume sastavisti u mnogobrojnim proizvodima. Ona jeРезултат слика за gume sastav normalno veoma rastegljiva, fleksibilna i izuzetno 

tretiranje psenice

Danas na tržištu postoji veliki broj hemijskih preparata za suzbijanje korova u pšenici i ta činjenica navodi poljoprivredne proizvođače na razmišljanje za koji preparat da se odluče. Pri odabiru herbicida treba voditi računa o sledećim činjenicama: koje su korovske vrste prisutne na parceli, koji su od prisutnih korova dominantni, intenzitet zakorovljenosti, efikasnost pojedinih preparata na prisutne, dominantne korove, selektivnost herbicida, osetljivost sorata, pravo vreme za primenu pesticida, razvojni stadijum useva i faza razvoja korova i klimatski uslovi u trenutku primene herbicida.Резултат слика за slika psenice

tretiranje psenice

Danas na tržištu postoji veliki broj hemijskih preparata za suzbijanje korova u pšenici i ta činjenica navodi poljoprivredne proizvođače na razmišljanje za koji preparat da se odluče. Pri odabiru herbicida treba voditi računa o sledećim činjenicama: koje su korovske vrste prisutne na parceli, koji su od prisutnih korova dominantni, intenzitet zakorovljenosti, efikasnost pojedinih preparata na prisutne, dominantne korove, selektivnost herbicida, osetljivost sorata, pravo vreme za primenu pesticida, razvojni stadijum useva i faza razvoja korova i klimatski uslovi u trenutku primene herbicida.Резултат слика за slika psenice

tretiranje psenice

Danas na tržištu postoji veliki broj hemijskih preparata za suzbijanje korova u pšenici i ta činjenica navodi poljoprivredne proizvođače na razmišljanje za koji preparat da se odluče. Pri odabiru herbicida treba voditi računa o sledećim činjenicama: koje su korovske vrste prisutne na parceli, koji su od prisutnih korova dominantni, intenzitet zakorovljenosti, efikasnost pojedinih preparata na prisutne, dominantne korove, selektivnost herbicida, osetljivost sorata, pravo vreme za primenu pesticida, razvojni stadijum useva i faza razvoja korova i klimatski uslovi u trenutku primene herbicida.Резултат слика за slika psenice

Čestitamo

Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.rs i možete početi sa blogovanjem.